Topi Vappa Biryani

Soups - 21

Egg Dishes - 7

Veg Starters - 12

Veg Indian Curry - 18

Non Veg Indian Curry - 24

Non Veg Starters - 36

Non Veg Chinese Noodles - 10

Veg Chinese Noodles - 11

STARTERS SEA FOOD - 17

Topi Vappas Biryanis - 13

Veg Chinese Rice - 9

Non Veg Chinese Rice - 12

Tandoori - 22

Indian Breads - 11

Shawarma - 9

- 17

Arabian Grills - 2

Topi Vappas Bucket Biryanis - 4